Find mindst fem fejl i WWF rapporten

Del med andre

Man kan efterhånden forvente sig lidt af hvert fra de grønne »bevar mig vel-organisationer«

Man kan efterhånden forvente sig lidt af hvert fra de grønne »bevar mig vel-organisationer«, der med manipulerende udsagn og en slet skjult dagsorden, bearbejder en viden ud fra egen fordel og med uskyldigt udseende rapporter, forvrænger virkeligheden, så den kommer til at fremstå som den rene og skære samt skinbarlige sandhed.

I WWF rapporten – som du kan læse her (engelsk) – kan du finde flere fejl, når fiskeriet får skylden for at være den direkte trussel mod Østersøens marine økosystemer.

WWF mener fejlagtigt, at fiskeriet er en af de væsentligste og mest udbredte årsager til den negative påvirkning af livet under havoverfladen her, hvor man især henviser til den ringe bestand af både vildlaks og den baltiske torskebestand. Skadelig praksis som fiskeri med trawl samt udnyttelsen af kvoter ud over de videnskabelige retningslinjer får også skylden, sammen med de alt for høje niveauer af bifangst samt en løbende kassering (udsmid) og ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri fører alt i alt til den omfattende nedbrydning af økosystemet, mener WWF, som åbenbart ønsker at hænge fiskeriet ud for det hele. Det syntes at være konklusionen i denne rapport.

Hvor blev sælen af i rapporten
Den stor population af grå sæler og spættet sæler i Østersø-området. En sæl-bestand der historisk aldrig har været større. Sæler der tæppebomber havbunden med deres efterladenskaber og spreder parasitter og sæl-orm til den følsomme natur og havbund. Parasitter som siden ender i alle Østersø-torsk, som mange eksperter har påvist, kan indeholde op til 2 – 400 parasitter i én enkelt fisk. En mængde der gradvist udmagre torsken, så den syner hen i en alt for tidlig alder. Er sælerne helt uden skyld.

Hvor blev forureningen med kvælstof og fosfor af
En usandsynlig stor overflod af forurenet vand fra byerne tæt på Østersøen, hvor fosfor og kvælstof fra især storbyerne tæt på Østersøen, udledes i milliarder af liter. En mængde der hvert år giver iltsvind i store dele af både den vestlige og østlige del af Østersøen. Er forureningen helt uden skyld.

Der er intet overfiskeri i Østersøen
Fiskeriet er kvotebelagt og man følger ICES anbefalinger til punkt og prikke. Desuden har den nuværende kvote på torsk ikke været opfisket i de sidste mange år, hvorfor alt skriveri om overfiskning burde forstumme. Hvorfor holder WWF rapporten sig ikke de faktiske tal der ligger.

Skulle Østersøen gennemtrawles, ville det tage over tusinde år

Desuden syntes tallet for hvor stort et område trawlerne når ind over på et år, vildt overdrevet med op til 40 procent i Østersøen og med enkelte steder hvor WWF syntes at vide det ligger på mellem 80 og 100 procent. Tal taget direkte ud i luften og uden hold i virkeligheden. En almindelig trawler slæber med et spil på mellem 50 – 100 meter med en fart på ca. 1,5 – 2 knob i timen og der fiskes ca. 120 dage om året med trawlet effektivt i slæb på ca. 8 timer i alt, forskellige steder. Så selvom én enkelt trawler fisker 100 procent i Østersøen vil det maksimalt være et område svarende til nogle få hundrede kvadratkilometer pr. år trawleren ville nå rundt. Østersøen er på 412.590 km2, så en enkelt trawler skulle derfor være mere end et årtusinde om at nå hele Østersøen igennem. Med den håndfuld trawlere der er tilbage i Østersøen, taler tallene vist deres eget tydelige sprog – al overdrivelse fra WWF fremmer ikke nødvendigvis altid forståelsen her.

At skyde efter et trawlfiskeri, der med de topmoderne og selektive trawlredskaber der benyttes i dag, skulle ødelægger alt bundliv i Østersøen, er også en sandhed med modifikationer. I dag har de moderne trawl rup og bobbingsgrejer (gummiskiver) ved undertællen på trawlet (bunden) og overtællen med flydere til at åbne spilet maksimalt. Desuden har trawlskovlene et minimum af bundkontakt, for at reducere brændstofforbruget mest muligt og selve trawlet er ligeledes udformet for at reducere modstanden med det mål at forbruget af diesel også mindskes. Fakta som WWF ikke tager hensyn til i deres rapport, men derfor istedet fremstår, som gammel og tyndslidt viden, der ikke kan tages alvorligt i en åben debat. Det syntes på mange måder som om de lever i en verden der gik i stå tilbage i 1980´erne.

Så vær objektiv kritisk når du læser nedenstående rapport – god læselyst.  Du kan læse hele WWF artiklen her

Ps. den opmærksomme læser vil finde endnu flere fejl i rapporten – prøv selv !

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri