FANGSTMETODER

En oversigt over alle fangstmetoder i dansk fiskeri

Fangst metoder og fangstredskaber

Fiskeri rummer mange forskellige elementer, metoder og formål. Fiskeri har med andre ord forskellige udgangspunkter og betyder ikke nødvendigvis det samme for alle. Der er lystfiskeren, der har fiskeri som sin hobby, og som er tilfreds med at komme hjem med en fisk eller to. Ligeledes er der erhvervsfiskeren, som er nødt til at have kvoter, investeringer og andre tunge elementer med i ligningen, når han tager afsted for at fiske. Dog er begge gode eksempler på, hvad fiskeri er.

I traditionel forstand opdeles fangstmetoderne i to hovedgrupper, som er den aktive og den passive metode.

Den aktive metode er karakteriseret ved at have fangstredskabet i bevægelse, mens der fiskes. I dag gøres det ved hjælp af maskinkraft på fiskeskibene. Det er primært erhvervsfiskerne, som benytter sig af den aktive metode, da både skibe, udstyr og fangstredskaber kræver store investeringer.

Omvendt er den passive metode karakteriseret ved, at fangstredskabet er flydende eller så vidt faststående samme sted, mens fiskeriet er i gang.