Hesterejefiskeri

Hesterejefiskeri

Hesterejefiskeriet er fiskeri med mindre bomtrawlere. Fiskeriet foregår langs den jyske vestkyst, typisk fra Thyborøn i nord og helt ned til den hollandske grænse. Den danske flåde af hesterejefiskere består af ca 30 både. Hvor de tyske og hollandske flåder er væsentligt større.

Størstedelen af alle fangede  hesterejer ender i holland til forarbejdning. En del af rejerne sælges i havnebyerne langs vestkysten – og er en stor delikatesse.

Fiskeriet foregår langs kysten, og om sommeren helt tæt på land langs kysten, hvor man kan se bådene slæbe frem og tilbage, fiskeriet foregår her om natten. Hesterejerne flytter plads fra dag til dag. I vinterhalvåret trækker hesterejerne ud på dybere vand, hvor fiskerne følger efter.

Der fiskes altid på sandbund. På udliggerbommene er monteret små trawl, med ruller som fører trawlene let henover bunden, hvor rejerne så letter fra bunden og ender i trawlet.

Efter fangsten er kommet ombord sorteres fangsten med det samme i størrelser, hvor efter de straks koges, pakkes i poser, og kommes i lasten på is.

Dette fiskeri er bæredygtigt, og certificeret under MSC

hesterejefiskeri

Video om hesterejefiskeri