Fiskeriminister Mogens Jensens »I have a dream« om kameraovervågning

Del med andre

Fiskeriminister Mogens Jensen

Det har været lidt svært at forstå, hvad ministerens mening har været, da han havde fået tilladelse i EU til at indføre sin kameraovervågning på hummertrawlerne i Kattegat, spørger Erik Flyvholm fra Fiskernes Forbund sig selv i et partsindlæg.

Erik Flyvholm undre sig over, at ministeren først var ude med, at det ikke var fiskerne, men fiskene der skulle monitoreres. Men allerede nogle dage senere, var ministerens egen kontorchef Nis Christensen ude med et helt andet svar til Fiskernes Forbunds forespørgsel om emnet, her oplyste kontorchefen, at kameraovervågningen skulle styrke kontrollen med overholdelse af landingsforpligtelsen – altså at fiskerne overholder denne forpligtelse. Og vupti i næste øjeblik, så ændrede ministeren også holdning og var nu pludselig fuldstændig enig i, at dette istedet var grunden.

Men senere i Jyllands-Posten af 23. februar 2020 gentog fiskeriminister Mogens Jensen nu igen, at det var fiskene der skulle monitoreres og ikke fiskerne. Forvirringen er derfor helt og aldeles total, for hvad skal man tro.

Det ligger helt fast, at kameraovervågningen i sig selv ikke giver flere torsk i Kattegat, når man fastholder landings-forpligtelsen. Denne forpligtelse ligger nemlig en klar hindring i vejen for, at de torsk der er i trawlet, må genudsættes.

Hvis ministeren ikke ved det, så ved hans embedsmænd dét, at man ikke kan fange jomfruhummer i trawl uden også at bifange nogle ganske enkelte og få torsk.

Så hvad er det, ministeren egentlig vil opnå med dette krav om kamera-overvågning? Vil han forbyde al trawlfiskeri efter jomfruhummer i Kattegat, for at beskytte torskebestanden her ? Eller ligger der en helt anden dagsorden bag, nemlig at al hummerfiskeri i dette område udelukkende skal foregå med tejner – helt i tråd med anbefalingerne fra »Bevar mig vel – organisationerne (de Grønne), sådan som de har forsøgt at gennemtvinge i årevis.

Måske burde ministeren istedet følge fiskernes ønske og anbefaling om udvikling og afprøvning af selektive redskaber – og ikke bare helt enøjet følge de grønne organisationers vidtløftige tanker og ønsker.

Partsindlæg af Erik Flyvholm Fiskernes Forbund

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri