Forskning har tidligere fundet uventede fordele ved bundtrawl

Del med andre

Forskning har tidligere fundet uventede fordele ved bundtrawl

Det var Hollandske forskere der for nogle år siden i en undersøgelse offentliggjort af P. Daniel van Denderen og Tobias van Kooten samt Adriaan D. Rijnsdorp, der i The Royal Society under Biological Sciences, havde fundet uventede nyt omkring trawl ved bunden.

Den hollandske rapport, blev bestilt af the Wageningen Institute for Marine Ressources and Ecosystem Studies (IMARES) i Holland og senere udgivet ved det engelske Proceedings of The Royal Society. Her blev resultatet af påvirkningen af bunden og vegetationen undersøgt, efter trawl-fiskeri efter fladfisk.

Fiskeriet gav overraskende resultater
Èn af de tre forfattere til rapporten Tobias van Kooten, sagde dengang i en kommentar til undersøgelsen, »Vi har fundet at den indirekte påvirkning af trawl, selektivt eliminerer visse typer af bundliv, men at dette blot gør systemet mere produktivt i form af fødegrundlag for fiskene.«

Undersøgelsens resultater skabte debat, i betragtning af den modstand bundtrawl normalt har mødt i løbet af årene. En fangstmetode som flere direkte ønsker forbudt i blandt andet de Canadiske farvande.

I Newfoundland og Labrador har spørgsmålet om bundtrawl været et meget kontroversielt spørgsmål, om det kan give værdi for visse fiskearter, at trawle på denne måde.

Modstanderne mener trawl ødelægger de følsomme marine levesteder for dyre- og planteliv, og at det negativt ødelægger og påvirker krabber m.m. hvorimod tilhængerne af trawl, ikke mener dette skader nævneværdigt, og de frygter, at et forbud mod bundtrawl ligefrem kan blive enden på det kommercielle fiskeri i det nordvestlige Atlanterhav.

Van Kooten fortæller videre, at selvfølgelig er der negative påvirkninger ved bundtrawl, men han appellere samtidig til, at man sætter dette i forhold til de potentielle fordele det også kan have. Han påpeger videre, at noget der er vigtigt at forholde sig til, er at man får en samlet vurdering af økosystemet og bundforholdene, inden der tages en beslutning om hvilke redskaber der kan benyttes.

Ud over at resultaterne blev udgivet af The Royal Society blev resultaterne dengang også præsenteret på en Konference i London omkring Økologi og endvidere diskuteret på en konference på Island senere samme måned.

Kilde: The Royal Society under Biological Sciences

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri