Holdningsforførende Video smækfyldt med Fake News

Del med andre

Det er Fake News, når miljøorganisationen »Our Fish« siddestiller ødelæggende fiskemetoder med fraværet af Nordsø torsk og Vestlig samt østlig torsk – Der er bare ikke rigtigt.

Sympatien og forståelsen for et fiskeri som Thorupstrand’s, er et fiskeri i knæ og det føler vi alle for, når udsigten til et erhverv, helt forsvinder.

Det er som en vestjysk fisker i starten af videoen ganske rigtigt udtrykker det, så har Thorupstrand fiskerne tidligere fanget store mængder fisk i Skagerrak. »Dengang man startede i Skagerrak var der fisk alle steder og mange af Thorupstrand fiskerne havde dengang et eller to træk, så lå de med 100 – 200 kasser rødspætter – det kan de nok ikke engang fange på en uge i dag. Det bundstod dengang med fisk – det vrimlede simpelthen med dem,« forklarer fiskeren i videoen.

En folkeforførende video fra Our Fish

I videoen ledes man langsomt men sikkert ind i Our Fish’s forestillingsverden og forudfattede mening om fiskeriet, der under titlen »State of the Stocks« (DK) giver det udseende af, at være faktuelt rigtige oplysninger, fremlagt som nærmest uomtvistelige fakta, med en status på den faktiske bestand og fiske-situation. Men sådan forholder det sig bare slet ikke.

Snurrevods- og garnfiskeriet i Thorupstrand giver den højeste afregningspris i Europa, forklarer Thomas Højrup fra Thorupstrand videre i Our Fish-videoen. »Man fanger fisken uden at skade den og fordi den er så frisk og renset med det samme, giver det en god afregning«, i et fiskeri, der efter Thomas Højrup mening, ikke skader miljøet og fisken overhovedet.

Men mindre kutter fra Thorupstand lander fisken i kasser på stranden, godt nok isset, men oftest urenset og efter mange timer i solen på dækket, før de køres med traktor til kølehuset, hvor den sidste forarbejdning med sortering, rensning og pakning samt køling foregår. Thorupstrand kutterne har ikke som trawlerne, ubrudt kølekæde hvor fisken landes – sorteres – renses – pakkes og køles i lasten, hvor de ved landingen fortsætter den ubrudte kølekæde, til de lander i kølebilerne, der fragter fisken videre ud i verden.
Afregningsprisen afspejles også i dette sunde princip med trawl, hvor fisk landet under kontrollerede køleforhold og dermed i den bedste kvalitet, også hører til manges foretrukne fisk.
fanget med trawl eller snurrevod kan næsten sidestilles i dag, hvor trawlskovlene nærmest ingen kontakt har med havbunden og rullerne ved undertællen let løber over bunden uden at ødelægge den. Fuldstændigt på samme måde som vod-tovene slæbes tæt over havbunden for at danne sandskyen, der holder fisken inde i voddet.
Trawlfiskeriet foregår også kun på havbund af sand og kommer heller ikke som snurrevod i karambolage med hverken koral-rev, kalk-rev eller lignende.

Sympatien med fisker Jesper Olsen fra Thorupstrand med kutteren HM 94 »EM Olsen« er stor og forståelig. For de har sloges med hollandske bomtrawlere igennem lang tid, der med deres fiskeri har fortrængt de små blå Thorupstrand kuttere, fra deres naturlige fiskeområder ud for Jammerbugten. Fiskerne her, har ikke som andre helt de samme muligheder for at omstille sig eller tage andre forholdsregler i brug. De er, til en vis grad bundet til stedet, med den størrelse kuttere og redskaber der høre sig til her. Derfor er det også en kamp mod tiden for dem, hvis dette fiskeri og kystfiskersamfund skal overleve.

Den kamp har formanden for Kystfiskerlauget i Thorupstrand Thomas Højrup også sat alle sejl ind på at vinde. Men en kamp skal vindes i en ærlig og fair kamp og ikke ved at sværte ærlige og hårdtarbejdende kollegaer i fiskeriet, til.

At kvoten, efter thomas Højrups mening skal ned på et realistisk niveau og man samtidig skal hæve kontrolniveauet samt efterfølgende få en realistisk registrering af hvad der fanges, kan vi vist alle nikke genkendende til, for det sker allerede i dag.

Med kvoter anbefalet af ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) og endeligt fastsat af EU-Kommissionen for et fiskeri, der i forvejen også er certificeret MSC (Marine Stewardship Council) samt med landingsforpligtelsen, der kræver at alle kvoterede fiskearter bringes i land og med meldepligt mht farvandsskift og anløb af Havn til fiskerikontrollen samt ikke mindst en opdateret logbog med fangstregistrering og fangstoperationer træk for træk og slæb for slæb. Det sker allerede i dag.

At man i videoen kortvarigt kommer forbi privatiseringen i dansk fiskeri, uden yderligere kommentarer, står for Thomas Højrups helt egen ideologiske holdning og regning. Men efter den daværende regering i 2007 havde uddelt fartøjskvote-andelene, altså retten til at fiske en bestemt mængde af Danmarks kvote i et bestemt fangstområde, kunne fartøjsejerne herefter købe, sælge og leje kvoterne mellem hinanden. Mange oplevede dette som en pludselig grad af frihed efter mange års stigende bureaukratisering. Ikke bare kvoterne, udstykket som promiller af Danmarks årlige nationale kvote, men også andre af de tidligere reguleringsinstrumenter og licenser, så som kilowatt (retten til motorkraft) og havdage (antal af tilladte fiskedage) kunne nu handles. De forskellige reguleringsinstrumenter, der tidligere skulle begrænse vækst og nybygninger i fiskebåden blev nu grundlaget for ekspansion. Et skræntende fiskeri med dårlig økonomi, blev med et trylleslag vendt til et erhverv i vækst og fremgang.

Overfiskeri og forkerte fangstmetoder

Torskens fravær skyldes ikke, som Our Fish hævder, et overfiskeri og forkerte fangstmetoder. Det skyldes næsten alt muligt andet. klimaforandringer og miljømæssige årsager samt fraværet af centrale fødekilder blot for at nævne mere væsentlige årsager.

I Nordsøen bliver torskene færre i takt med, at de får sværere ved at formere sig og det kommer til at vende op og ned på økosystemet her. Torskens byttedyr, som brisling og sild, (red. hvor kvoterne også er kraftigt reduceret) vil stige markant i antal (red. de lever også af torskens æg og larver) Og det vil åbne op for, at de dyr, æg og larver som de lever af, også vil opleve et drastisk fald. Så når det øverste led i fødekæden mister sin rolle, vil det samtidig åbne op for invasive arter, der har en ringere kommerciel værdi end torsken. En ond cirkel.

Torsken i Østersøen lider af, at havvandet bliver stadig mere fersk, fordi saltholdigheden reduceres på grund af øget nedbør, samtidig med ilten begynder at forsvinde. Begge ændringer i havsammensætningen har stor betydning for torskens evne til at reproducere sig, fordi den får vanskeligere ved at befrugte sine æg, hvilket allerede har haft dramatiske følgevirkninger.

Udover dette kan nævnes parasitter samt lever- og sæl-orm fra sælerne og det øget pres, som de i tusindevis af sæler påvirker og stresser torsken med.

Our Fish organisationen har ladet fremstille en video, som man skal tage sig i agt for, især videoens sidste tekst-sætninger, der kan læses her nedenfor, så er man blevet vildtledt, dog på et højt plan.

Our Fish påstanden lyder således

Næsten halvdelen af fiskebestandene i Nordøst Atlanten og Østersøen lider stadig efter årtiers ødelæggende fiskemetoder

inklusiv (red. her bliver det pludseligt til en generalisering og kæden hopper bare helt af)

Nordsø torsk
Havaborre
Havtaske i Det keltiske Hav og i Bescayabygten
Sydlig Kulmule
Keltisk Havkuller
Rødspætter i den iberiske del af biscayabugten og i den engelske kanal
Søtunge i det kantabriske hav og iberiske vande
Østlige Østersø torsk
Vestlig Østersø torsk
Vestlig Østersø sild
Du kan se eller gense Our Fish Videoen herunder – og under denne en video om hvorledes organisationer i samme boldgade skaffer penge..

 

Tidligere Greenpeace chef taler ud om forholdene hvorunder organisationer som Greenpeace arbejder,
og hvilke virkemidler der tages i anvendelse..

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

En reaktion

  1. Blot en bemærkning vedr. saltholdigheden i Østersøen. Dette var vi mage som advarede om da man bygge Øresunds forbindelsen. Men skrivebords biologer og ingeniører lavede beregninger som mente det ikke ville blive et problem for fiskebestanden…det er så det vi ser nu….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri