Hvem styrer fiskekvoterne

Del med andre

Hvem styrer fiskekvoterne

Fiskeristyrelsen har det myndighedsmæssige ansvar for overholdelsen af fiskekvoterne, der er udstukket af EU kommissionen i forbindelse med de årlige TAC´s og kvoter for medlemslandene og de bilaterale aftaler med lande udenfor EU.

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol.

Fiskeristyrelsen forvalter regeringens fiskeripolitik og varetager som led heri opgaver med administration og kontrol indenfor fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-størreordninger finansieret helt eller delvist af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Fiskeristyrelsen administrerer ligeledes en række reguleringslove og medvirker til indenfor sit område at formulere bidrag til udenrigsministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser, hvor det nærmere fremgår, hvilke lov m.m. styrelsen administerer.

Styrelsen’s mål- og resultatplan for 2019, kan læses her]

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri