Kompensationskroner på en halv mio. – ikke umagen værd

Del med andre

Kompensationskroner på en halv mio. kroner - ikke umagen værd

Det må siges at være en særdeles arrogant afvisning, til et fiskeri-erhverv i knæ, tynget af yo-yo kvoter og kvote-reduktion samt lukkeperioder og sæler, der gør fiskeriet i og omkring Bornholm til et langt mere udfordrende erhverv, end mange fiskere bryder sig om.

Venstres bornholmske folketingsmedlem, Peter Juel-Jensen, har stillet spørgsmål til fiskeriminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet om kompensation til de bornholmske fiskeres sæl-skader på fisk og redskaber, skriver TV2 Bornholm.

Spørgsmålet lød som følgende: »Vil ministeren redegøre for sine overvejelser om en kompensationsordning a la Sveriges angående sæler og fiskeri, og agter regeringen at ligestille danske fiskere, herunder bornholmske, med deres svenske kollegaer?

Hvis der var håb om en eller anden form for kompensation fra venstre-politikerens side, blev disse gjort til skamme og sablet ned på stedet i fiskeriminsteren’s skiftlige svar på spørgsmålet. Rasmus Prehn’s afvisning kunne ikke misforstås. »Regeringen har ikke planer om at iværksætte en kompensationsordning for skader på fangst og fangstredskaber, idet der ikke vurderes at være grundlag for en kompensationsordning.«

Derfor er der ingen udsigt til at danske fiskere får kompensation for sælskader. Modsat svenske fiskere, der i flere år har fået kompensation for sælskader i svensk fiskeri.

Men den danske fiskeriminister mener ikke der er tilstrækkelig dokumentation for, at det er en nødvendighed i Danmark. Hvilket nok kan forklares med, at svenske fiskere ved de er sikret erstatning når de indsender deres oplysninger og opgørelser til myndighederne. Hvorimod danske fiskere, ikke på samme måde kan vide sig sikre på, om deres anstrengelser med opgørelser af skambidte og sønderflåede fisk samt ødelagte redskaber overhovedet kommer til en udbetaling eller egentlig kompensation for det tabte. Fiskeristyrelsen i Danmark er ikke kendt for at være rundhåndede med hensyn til kompensation eller dele penge ud i det hele taget. Medmindre det er EU midler og selvfølgelig med undtagelse af, når det drejer sig om midler til egne formål.

Uden at løfte sløret for om ministeriet overhovedet vil give en kompensation til de sæl-ramte fiskere, så skriver fiskeriministeren alligevel, at en økonomisk kompensations-ordning forudsætter et behov, som er underbygget af et datagrundlag for en sammenhængende tidsperiode. Og henviser i den forbindelse til, at der siden 2017 kun er registreret skader på fangst og redskaber forårsaget af sæler, på 4,5 tons torsk og 1.100 stk. laks samt 2,3 tons ål. Hvilket svarer til et tab for fiskerne på under en halv mio. kroner – Et beløb, som fiskeriminister Rasmus Prehn selv syntes ligger langt under bagatelgrænsen, uden han løfter sløret for, om den socialdemokratiske regering overhovedet ville overveje at kompenserer for et tab.

Det dur bare ikke og Danmarks Fiskeriforening (DFPO) går da også i rette med ministeren. De skriver i Fiskeritidende.dk, at omfanget af sælskader er meget højere, end de tal der er indberettet, og netop derfor opfordrer konsulent hos DFPO, Jacob Handrup til, at fiskerne bliver bedre til at indberette, når de oplever, at sælerne skambider eller æder fisken i garnet. Han siger videre i sin kommentar, at skal fiskerene have en reel chance for at opnå kompensation, så er det simpelthen nødvendigt, at fiskerne indberetter hver eneste fisk, de skal kassere som følge af sæl-bid.

Meget tungt og uhyrer bureaukratisk – men desværre en nødvendighed også selvom en sådan opgørelse kun giver et fingerpeg om hvor meget fiskerne mister ved disse sæl-angreb. For de fisk der rykkes helt ud af garnene af sælerne, finder ikke vej til opgørelsen. Den mængde fisk kan i princippet være endnu større, men er umulig at opgøre og udløser selvsagt ingen erstatning

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri