Mængden af åle-yngel har været pænt stigende de sidste 10 år

Del med andre

Aal

EU’s genopretningsplan for ålebestanden blev sat i værk for over 10 år siden, i sommeren 2009 og i de følgende år blev der i hele Europa gjort en ekstra indsats for ålen. Det har virket og mængden af åle-yngel er nu igen stigende.

Hvert år venter åle-forskerne over hele Europa, spændt på hvor meget åle-yngel, der kommer tilbage til Europas kyster fra ynglepladserne i Sargassohavet ud for Nordamerika´s kyster.

Fra slutningen af 1970’erne og tredive år frem faldt mængden af åle-yngel år for år, men for ca. 10 år siden vendte udviklingen pludseligt, og siden er mængden af åle-yngel ikke faldet, men tværtimod steget. Opgørelser fra 2018 og 2019 bekræfter denne positive udvikling.

EU’s genopretningsplan for ålebestanden har nu været i kraft i over 10 år og i hele Europa er der taget en række tiltag for at få flere voksne ål til at vandre ud til gydepladserne. Men eksperterne maner stadig til forsigtig optimisme, for der er stadig langt til målet.

Mindst mulig påvirkning anbefales
Hvert år samles åleforskere fra DTU Aqua og andre forskningsinstitutioner i Europa til Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), for at bearbejde indsamlede data for udviklingen i ålebestanden. Tal baseret på data fra 59 udvalgte målestationer over hele Europa formulerer forskerne ICES’ rådgivning til myndigheder og politikere for, hvordan ålebestanden set fra en biologisk synsvinkel bør forvaltes i 2020.

ICES’ anbefaling har nærmest været uændret siden 2000 og lyder »i henhold til forsigtighedsprincippet bør alle menneskeskabte påvirkninger inklusive fiskeri, vandkraft, pumpestationer og forurening holdes så tæt på nul som muligt i 2020«.

EU’s forvaltning af ålebestanden
Senest blev der indført et tre måneders fiskeristop for fiskeriet i 2018 og sidst i 2019, er der indført et tre måneders fiskeristop i saltvand for både erhvervsfiskeri, fritid- og sportsfiskeriet.

Imidlertid er det langt fra fiskeriet, som begrænser gydebestanden. Ål der bliver knust i pumper og i vandkraftturbiner udgør hele 47%, rundt om i Europa, hvor fiskeriet er en ganske ubetydelig faktor hvor den mængden udgør 3% i saltvand, og lystfiskerne tager 9% af bestanden, siger beregninger.

Hvordan beskytter/forvalter EU ålebestanden?
Nedgangen i mængden af glasål har betydet, at EU har vedtaget en europæisk genopretningsplan for ål, der sigter mod at beskytte og styrke ålebestanden. Læs mere om den danske forvaltningsplan for ål og perspektiverne for genopretning af bestanden.

Mere information om ålens biologi:

  • Ålens levesteder
  • Ålens alder og vækst
  • Ålens formering
  • Ålens føde og adfærd

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søer, er der flere ting man kan gøre:

  • Passage for glasål
  • Udsætning af ål
  • Ålens miljøproblemer
  • Regler for fiskeri efter ål
Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri