Når kredsen af »interessenter« klapper hinanden af – er alting godt – eller..

Del med andre

Del på facebook
Del på linkedin
Del på email
IFRO udregning om status på dansk fiskeri nu og i fremtiden

Det peger en ny forskningsrapport på, der under overskriften fra Fiskeristyrelsen, »Status på dansk fiskeri nu og i fremtiden«, udsendt som bilag 6 meddelelse, får én til at løfte øjenbrynene, når man ser på kredsen bag bidragyderne til denne »objektive« rapport om situationen i dansk fiskeri.

Det er en rigtig god rapport, der beskriver og analyserer de seneste 10 års udvikling og samtidig identificerer fiskerisektorens styrker, svagheder og muligheder samt trusler. (SWOT). En klar og uomtvistelig situationsbeskrivelse af fiskeriet, som udgør en del af det faglige grundlag for udarbejdelsen af det nye danske program for den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2021 til 2027.

Men, bør en sådan status over dansk fiskeri nu og i fremtiden ikke også indeholde fiskernes og fiskeriorganisationernes bidrag. Måske ikke alene med tal og grafer, men også lidt om erfaringer og praktiske indput, men i lige så høj grad hvorledes arbejdsbetingelserne er under de forskellige love og forordninger, som vedvarende er med til at besværliggøre dagligdagen for mange fiskere og gøre dem livet det lidt surt, på selv gode dage. Det er som om myndighederne med denne jonglering med tal og matematiske formler tegner netop det skønmaleri af fiskeriet, som passer bedst ind i styrelsens billede af sig selv. Men også et billede, der gerne skulle sælges til EU, når det nye danske program, skal stå distancen når der uddeles midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond for perioden 2021 til 2027.

Derfor inddrager Fiskeristyrelsen da også DTU Aqua samt København universitet i arbejdet, der med støtte fra de øvrige styrelser indenfor Søfart, Erhverv, fiskeri samt Miljø- og Fødevareministeriet og slutligt Søværnskommandoen, bidrager til situationsbillede af dansk fiskeri, men som også for netop disse to bidragydere, DTU og KU, på et senere tidspunkt skal ansøge om midler fra dén Europæiske Hav- og Fiskerifond for den kommende periode. Ansøgninger der også skal indover selvsamme Fiskeristyrelses bord, så uden at drage forhastede konklusioner, så virker det lidt sammenspist, at man skriver en »uvildig« rapport til en styrelse, der senere skal godkende størrelsen af de økonomiske midler man skal have til at financierer nogle af forskerne fra både DTU og KU.

En måske lidt uheldig og kritisabel sammenblanding syntes nogen og minder andre igen om en lidt for topstyret og meget autoritær ledelsesstil fra styrelsens side, hvor man kun lader udvalgte institutioner og universiteter medvirke i en rapport, hvor resultatet nærmest er givet på forhånd. Et fælles skulderklap fejler aldrig og så ovenikøbet givet af forfatterne fra institutioner, som senere og vel vidende skal ansøge om støttemidler fra en EU-fond, »styret og ledet« af netop Fiskeristyrelsen. Hvordan skulle en rapport skrevet under disse betingelser ende op med alt andet end, »det går meget godt i dansk fiskeri.«

Man lader ræven passe høns
Hele setuppet svarer til, at man lader ræven passe høns – giver de lyd fra sig, bliver de spist. Og netop i denne rapport, med en situationsbeskrivelse af dansk fiskeri, konkluderer Fiskeristyrelsen, måske ikke så overraskende endda, at fiskeriet er generelt økonomisk stabilt, med mange fiskebestande i fremgang og hvor fiskeriforvaltningen også fremover forventes at give et stabilt grundlag for dansk fiskeri, hvor fangstkapacitet og ressourcegrundlag er afstemt.

Rapporten er skrevet på opfordring af Fiskeristyrelsen af Københavns Universitet (KU) og DTU Aqua. Der med bidrag fra bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en forskningsrapport om den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor.

To af rapportens hovedforfattere, Max Nielsen fra Københavns Universitet og Jørgen Dalskov fra DTU Aqua, giver herunder et kort interview om hovedpointerne fra rapporten.

Se interviewet med Jørgen Dalskov om den biologiske status på fiskeriet og bestanden lige nu samt bud på de vigtigste udfordringer nu og i fremtiden og interviewet med Max Nielsen om status på fiskeriet ud fra et økonomisk perspektiv

Hent rapporten Den danske fiskeri-, akvakultur og fiskerindustrisektor. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027

Bemærk: Arbejdet er udført på opdrag af Fiskeristyrelsen. DTU Aquas arbejde er rekvireret under DTU Aquas myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet, hvor IFRO’s arbejde er rekvireret som et tilkøb til København Universitets myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond har deltaget i finansieringen af denne udredning.

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri