Nye EDPB retningslinjer lægger hindringer i vejen for Ministerens kameraovervågning

Del med andre

Arkivbillede af kameraovervågning af fiskefartøj

Selvom der under fiskeriloven findes hjemmel til at foretage tvangsindgreb uden retskendelse, kan Fiskeriministerens kommende videovervågning af danske fiskefartøjer i Kattegat, som både er markant rettighedskrænkende og samtidig en undergravning af privatsfæren, kan disse nye retningslinjer fra det europæiske databeskyttelsesagentur, European Data Protection Bord (EDPB), måske komme de danske fiskere til hjælp. Her siger nye bestemmelser, at optagelser fra overvågningskameraer kun bør gemmes i max. 72 timer.

TV-overvågningsloven skal derfor ændres
Denne kommende ændring fra EDPB, vil ifølge advokat med ekspertise i persondata-ret, Catrine Søndergaard Byrne betyde, at med et sådant udspil er det nødvendigt at ændre den danske TV-overvågningslov, fortæller hun til Webavisen Version2.dk.

Hun tilføjer videre, »der er tale om nogle meget udførlige retningslinjer, som understreger at video-overvågning i udgangspunktet er en markant rettighedskrænkende foranstaltning, og det vil være nødvendigt at genvurdere TV-overvågningsloven i lyset af retningslinjerne,« siger hun i en kommentar til de nye fælleseuropæiske retningslinjer der skærper den nuværende udmelding fra Datatilsynet, som i dag lægger til grund, at videooptagelser med »personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning i »kriminalitetsforebyggende« øjemed, som hovedregel skal slettes 30 dage efter, at de er blevet optaget.«

Advokat Catrine søndergaard Byrne siger på den baggrund, at selvom national lovgivning kan fastsætte særlige regler for lovlig behandling af personoplysninger indhentet via video-overvågning, fremgår det også, at sådanne nationale regler ikke sætter GDPR ud af kraft på det område, som måtte være nationalt reguleret.

Under alle omstændigheder vil ministerens forslag om kameraovervågning på Kattegat-kutterne i jomfruhummerfiskeriet, bliver stærkt mandsskabskrævende og omkostningstungt, hvis alle videooptagelser fra fartøjerne, skal gennemses inden de igen, efter de nye retningslinjer, skal slettes efter kun 3 døgn.

Hvordan Fiskerikontrollen vil håndterer denne kolossale datamængde i form af videooptagelser, hvor man kan forstille sig at kontrollen møjsommeligt skal kigge alle dele af fiskeriet igennem, time for time. Lige fra fiskernes ophaling af fisk og takling ombord, fra sortering og rensning til de ender i lasten, vil blive nærmest uoverskueligt og måske i praksis vise sig at være uladsiggørligt.

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri