Socialdemokatiske ministre risikerer at afvikle dansk fiske- og skaldyrs-produktion

Del med andre

SOCIALDEMOKRATIETS »AFVIKLINGSMINISTRE« HAR TRAVLT MED AT LUKKE DANSK FISKE- OG SKALDYRS-PRODUKTION

Produktions-Danmark har igennem årene efter bedste evne fulgt med udviklingen og den grønne omstilling, fastsat af både borgerlige og socialistiske partier i Folketinget. Men som det nu fremgår af socialdemokratiets to »Afviklingsministre«, syntes det åbenbart usikkert, om alle brancher skal overleve i denne nye og grønne omstillings-proces.

Fiskeriet står for skud

  • Først var det minkbranchen der i disse måneder styrt-bløder, efter en fejlslagen Corona-aflivningsstrategi fra »afviklingsminister« Mogens Jensen’s side. En minkbranche der overvejende bliver forsynet med foder bestående af fiskeråvare, når minkene fra hvalpe skal vokse sig store og klar til pelsningen midt i november.
  • Dernæst var det muslingebranchen, der havde fået beskåret deres råvareleverancer, pga. etablering af omfattende natura 2000 områder i Limfjorden. Det har afstedkommet en reduktion på en fjerdedel af råvareleverancerne. De er udeblevet og trods løfter om snarlige løsninger herpå fra »afviklingsminister« Mogens Jensen’s side, er der fortsat ingen løsninger på vej til den betrængte branche, der risikerer at skulle afskedige medarbejdere inden nytår.
  • Og her til sidst havbrugene, hvor det er Lea Wermelin’s tur til at nedlægge gode sunde og bæredygtige arbejdspladser, hvor en protein-produktion af ørred kystnært i Danmark nu pludseligt ikke længere, efter »afviklingsministerens« mening, er i overensstemmelse med »den grønne linje«, som Socialdemokratiet har lagt for miljøet i Danmark. Man skriver istedet direkte i lovforslaget L 55 »forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse« om ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug. Dvs. at både nye og udvidelse af eksisterende anlæg ikke kan forvente støtte, da kompenserende marine virkemidler, som eksempelvis muslinge-farme, ikke længere er en mulighed, da regeringen ikke ønsker flere eller større havbrug i Danmark. Med denne beslutning og lov er der heller ikke mulighed for at omlægge havbrug og / eller dambrug til økologisk produktion, hvilket nærmest stopper den gode udvikling havbrugene er inde i, med en forventet større global efterspørgsel efter netop opdrætsfisk. Det er tude-tosset.

Trods brancherne’s bestræbelser på at følge den grønne dagsorden, så nedlægger de to »afviklings-ministre« i rask tempo produktions-danmark’s potientielt gode vækst-industrier, da man åbenbart hellere vil please storbyens »grønne« intellektuelle end de hårdtarbejdede fiskere og produktionsfolk i udkanten af Danmark.

En nærmest ideologisk kamp mellem land og storby

Vi skal passe på, at det ikke udvikler sig til en kamp hvor de længste uddannelser (Vi alene vide folkene) kæmper en kamp mod produktions-Danmark, som i storby-folkenes (kloge-Åge’erne fra det røde venstre-radikale Danmark) mener, at naturen har det aller-bedst, hvis menneskene i den, bare helt forsvinder. Denne »afvikling« syntes nu i fuld gang under den Socialdemokratisk-ledet regering, der ser gennem fingrene med, at solide og veletablerede gamle danske produktions-virksomheder, nu én efter én overvejer at lukke og dreje nøglen om, fordi myndighedskrav og love samt forordninger, gør det dem livet så surt og helt umuligt af efterleve, med regler der hellere ser produktions-Danmarks hæl end tå.

En grøn erhvervsstrategi bør tage alle dele af erhvervslivet med og sikre et ordentligt samspil mellem det bæredygtige og det grønne i fælles forståelse med erhvervene, så beskæftigelsen samt økonomien ikke tilsidesættes, som vi ser det med de socialdemokratiske »afviklings-ministeres« nylige beslutninger.

Danmark er i gang med en grøn omstilling, og regeringen bør i højere grad arbejde for, at den grønne omstilling og en økonomi i vækst skal være forenelige også med den produktion der foregår i Danmark.

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri