Thorupstrand-formand: Kystfisker-både over 15 meter hører ikke hjemme i ordningen

Del med andre

Thorupstrand fiskerne

I et radioprogram udtaler Thomas Højrup fra Thorup Strand Kystfiskerlaug sig yderst kritisk over både på 15 meter eller mere. »De bør ikke være en del af kystfiskerordningen, men egner sig bedre til et fiskeri ved Grønland istedet.

En udmelding der har fået flere vestjyske og nordjyske fiskere til at reagerer.

Det hele startede med en radio-udsendelse sendt på DR P4 Nordjylland tirsdag den 12. november, hvor Thomas Højrup som formand for Thorupstrand kystfiskerlaug udtalte sig i radioen om den vedtagne kystfiskerordning, som Folketinget netop havde stemt igennem.

Til ordningen sagde kystfiskerlaugets formand blandt andet, at aftalen både indeholdt gode og dårlige sider. Den pegede ifølge Thomas Højrup, i forskellige retninger og var i hans øjne et politisk kompromis på både godt og ondt.

Han sagde følgende i udsendelsen P4 Nord, »da kystfisker-ordningen blev lavet for små 10 år siden, satte man grænsen ved 17 meter, som max grænse, dvs. op til 50 tons – men nu kan man bygge skibe der næsten er lige så bredde og høje som de er lange – og det rykker lidt ved størrelsesforståelsen, da samme skibsstørrelse nu kan komme op på 100 tons, altså dobbelt så store. Det er efter Thomas Højrups mening store havgående skibe med kraftige og stærke grejer ombord, og de kunne ligeså godt fiske ved grønland, som de kunne fiske ved en dansk kyst.« Det skulle efter Højrups mening give ulige konkurrenceforhold med de nuværende mindre kystfartøjer, som ikke på samme vis kan fiske i dårligt vejr og med stærkere redskaber.

Men netop denne drejning af størrelsesforhold i fiskeriet, falder flere fiskere og organisationsfolk for brystet.

Hos Danmarks Fiskeriforening forholder man sig kritisk til de holdninger Thomas Højrup ytrer under hans medvirken i DR udsendelsen og mener, at han i radioprogrammet går for langt i sin fortolkning og forestilling om hvordan dansk fiskeri skal være fremadrettet.

Fiskeriformanden for Hanstholm Fiskeriforening og bestyrelses-medlem i Danmarks Fiskeriforening Jan N. Hansen går så langt til at kalde Højrups syn på fiskeriet, som både drastisk og urealistisk. Han mener istedet, at dansk fiskeri bør stå sammen og dette synspunkt deles fuldt og helt af Allan Buch, der som formand for Kystnært fiskeri under DFPO (Danmark Fiskeriforening Producent Organisation) på linje med Jan N. Hansen, undre sig over, at Højrup ønsker at udelukke fartøjer med en længde på over 15 meter fra ordningen.

Kystfiskerformanden peger på, at udviklingen i måden man bygger skibe på ganske vist har betydet, at skibene bygges større, men at dette i højere grad skyldes, at skibene istedet tilpasses kravene i et moderne samfund og ønsket om at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø ombord, som blandt andet er med til at sikre at fiskerne ikke slides op før tid. Sikkerhed og komfort er nøgleordene. Det handler også om at øge den skånsomme behandling af fiskene ombord, samt højne kvaliteten af fangsten, så rentabiliteten øges og afregningen også følger med op. Specielt den altafgørende ubrudte køling fra fangsten hives ombord til den landes ved auktionen.

Allan Buch mener at Højrup’s pegen fingre af andre fiskere, er en kedelig tendens, der istedet fremmer Thorupstrand Fiskernes egen agenda og ikke alle kystfiskeres. For flere at de omtalte kystfartøjer er ligeså store i BT og KW, som dem man ønsker væk.

»Der skal være plads til os alle i dansk fiskeri, og vi skal give plads til udvikling i vores fag, gerne med plads til at nogle vil drive fiskeriet som man gjorde i større stil for 50 år siden,« understreger Allan Buch til slut overfor FiskeriTidende.dk

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri