Demersal

Demersal zonen er den del af havet, der består af den del af vandkolonnen nær havbunden. Fiskeriet kaldes ofte også demersalt fiskeri, da der benyttes bundtrawl. Typiske fangster i det demersale fiskeri er : rødspætter, torsk, sej, kuller, jomfruhummer, rejer, hvor det i industrifiskriet er arter som tobis, brisling, blåhvilling og sperling der fiskes efter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *