Hvad er bæredygtigt fiskeri

Et bæredygtighedsmærke fra MSC (Marine Stewardship Council) og ASC (Aquaculture Stewardship Council) samt det nye »Dansk Fisk« mærke, der i dag både omfatter vildtfanget fisk og fisk fra danske dambrug og havbrug, vil kombineret give danske fisk en fortrinsstilling, både nationalt og internationalt.

Forbrugerne bliver ellers dagligt bombarderet med mærker, der alle appellerer til den »grønne, klimavenlige og bæredygtige« samvittighed og levevis.

Men det er samtidig en nødvendig udvikling, der er vigtig fordi det netop handler om at sikre fremtiden, lige nu og her. Vi må og skal tage ansvaret for egne handlinger og beslutninger om at leve, som vi gør, og at det har konsekvenser for vores medmennesker og naturen, nu og i fremtiden.

Brundtland-rapporten fra 1987 rammer det meget præcist: »En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.«

Hvis vi ikke vælger denne »bæredygtige« vej, kan det få alvorlige konsekvenser for vores velstand og for kommende generationer, som helt basalt kan blive frataget muligheden for et godt og rigt liv her på jorden.

Her under finder du de væsentligste mærker indenfor fiskeriet:

MSC mærket (Marine Stewardship Council) – er en uafhængig non-profit organisation, der sætter standard for bæredygtigt vildfanget fiskeri. Grundlagt af WWF Verdensnaturfonden.
ASC mærket (Aquaculture Stewardship Council) – der kommer fra en almennyttig og uafhængig non-profit organisation og etiketterings-organisation der sikre fisk fra bæredygtig akvakultur. Grundlagt af WWF Verdensnaturfonden.
Dansk Fisk mærket – er forbrugernes garanti for at den indkøbte fisk er dansk. Et garanti-mærke der er kommet i stand efter et nyt samarbejde mellem Dansk Akvakultur og Danmarks Fiskeriforening
Økologisk Fisk (Økologisk Landsforening) – der er karakteriseret ved en mindre intensiv produktionsform i forhold til den konventionelle produktion af opdrætsfisk. Gives overvejende til opdrætsfisk.
Men hvad lægger fiskeriet egentlig i disse udsagn, og hvad betyder bæredygtigt fiskeri egentligt
Danmarks fiskeriforening er næsten nået i mål med bæredygtigheds-certificeringen for alle danske fiskere. De har sammen med flere samarbejdspartnere over de seneste 10 år gjort en kolossal indsats for at få så stor en andel af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket.

Indsatsen har båret frugt og allerede i 2017 var over 90 pct. af danske fiskeres fangster bæredygtigheds-certificeret. Danske fiskere er simpelthen verdensmestre i bæredygtighed. Ingen andre lande i verden har så stor en andel af deres fiskeri MSC-mærket.

Men over 90 procent er ikke nok og fiskeriforeningen arbejder sammen med andre hen imod at alt dansk fiskeri kan blive bæredygtighedscertificeret.

For at deltage i MSC-certificeringen skal et fartøj opfylde følgende kriterier samt betingelser:

  • Man skal drive fiskeri, som er omfattet af certificeringen
  • Man skal skrive under på det kodeks om bæredygtighed, der gælder for certificeringen
  • Man skal oplyse sin omsætning ved fiskeri, idet prisen for deltagelse afhænger af omsætningen
  • Fartøjerne med størst omsætning bidrager mest til certificeringsomkostningerne.
  • Der er meget få danske fartøjer, som ikke er med i certificeringen i dag og som muligvis kan være med.
    Danmarks Fiskeriforening ser gerne, at også disse fartøjer overvejer at deltage i certificeringen.

MSC-mærket og »dansk fisk« mærket, er den internationale og nationale anerkendte standard for bæredygtigt dansk fiskeri, der giver markedsadgang både herhjemme og til de store eksportlande. Det er en mærkesag, at dansk fiskeri skal være »oppe på mærkerne« med bæredygtighedscertifikat samt nationalitetsmærke.

I 2018 landede de danske fiskere 671.288 tons fisk, og bruttoomsætningen var på ca. 3,5 mia. kr. Heraf udgjorde bruttoomsætningen hos fartøjerne i Danmarks Fiskeriforening 2,514 mia. kr.

I akvakulturen findes der ca. 203 anlæg og i 2017 blev der produceret 53.000 tons fisk. Den samlede omsætning var ca. 1,5 mia. kr.

Fiskeriet og akvakulturen udgør til sammen fundamentet for den danske fiskerisektor. Fra fisken fanges, landes i havnene, forarbejdes, eksporteres osv. understøtter fiskerisektoren i alt 16.100 årsværk og bidrager til den danske økonomi med 13,6 mia. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *