Iltfattig svensk sø blev genoplivet med Bornholmsk Trawl

Del med andre

Den svenske Ringsjöen er igen blevet livskraftig og fuld af fisk

Mange søer opleves som værende både rekreative og landskabsmæssige perler for et område, men glansbilledet falmer lidt, for desværre svare vandkvaliteten i mange af søerne ikke altid overens med dens kulturmæssige værdi.

Eksemplet er taget fra den svenske Ringsjöen i Skåne ved Hörby, med det smukke og gamle Bosjökloster fra 1100-tallet beliggende ned til Skånes næststørste søer; Västra Ringsjön og Östra Ringsjön samt Sätoftasjön. Søer der trods deres landskabsmæssige fortræffeligheder og samlet areal på over 40 kvadratkilometer, var i risiko for at blive kvalt af omfattende og tiltagende iltsvind.

Ringsjöen – en iltfattig og uddød sø
Den ringe vandkvalitet i den svenske sø og søens elendige forfatning, skyldes i høj grad en forhøjet tilførsel af næringsstofferne fosfor og kvælstof. Samtidig med dette kæmpede de tre søer ved Hörby, i det centrale skåne, også med nedbrydningen af organisk materiale. Materiale som overvejende kom fra de i tusindevis af høje løvtræer, der hvert år smed millioner af blade i søen. Blade der bundfældede sig og under forrådnelses-processen og nedbrydningen, resulterede i en nærmest død og iltfattig sø.

Men når nøden er størst, er hjælpen nærmest
I dette tilfælde, kom hjælpen fra en lidt uventet kant måske, nemlig fra en Bornholmsk leverandør til fiskeriet, Tejn Trawl & Net Aps, der med en faglighed og umiskendelig snert af teknisk Knowhow samt årelang erfaring fra fiskeriet, og med indehaver Bent Hansen ved roret, var det oplagte valg til løsningen af problemet med den næsten døde svenske Ringsjön.

Både bornholmske og svenske fiskere fra de sydsvenske fiskerihavne, har været flittige og trofaste kunder på Rebslagervej i Tejn, hvor vodbinderiet Tejn Trawl & Net Aps holder til. Et firma, der med årelange ind- og udenlandske kontakter og forbindelser, også i denne opgave blev spurgt til råds, med redningen af en sø.

I den anledning blev Bent Hansen for snart ti år siden kontaktet af nogle svenske kommuner, der havde hørt om Tejn Trawl’s fortræffeligheder, og som derfor i fællesskab ønskede eksperthjælp til at redde skånes næststørste søer; Västra Ringsjön og Östra Ringsjön samt Sätoftasjön fra at uddø. Søer der med et samlet areal på 41 kvadratkilometer, var i risiko for at blive kvalt af den omfattende og tiltagende iltsvind.

I bestræbelserne på at genoprette og redde søerne, valgte repræsentanter fra de svenske omegnskommuner, at kontakte Bent Hansen fra Tejn Trawl, og sammen med ham udfærdige en plan for genopretningen og vende de døde søer til et sundt og bærekraftigt fiskevand istedet. Søer hvor man igen kunne støde på de almindeligste ferskvandsfisk som; aborre, bækørred, gedde, helt, knude og regnbueørred, ål, sandart, brasen, suder, skaller samt karper.

For ti år siden var der kun store geder, der kunne overleve i søen, hvor småfisk samt yngel nærmest var forsvundet.

Ringsjöen er i dag en livskraftig og bæredygtig sø

Løsningen blev trawl
En handleplan blev dengang aftalt med Bent Hansen, hvor Tejn Trawl skulle levere nogle gamle trawl uden trawlskovle. Trawl, som monteret mellem to aluminimumsbåde som hæktrawlere, skulle fiske og partrawle på søerne og på den måde vende og ilte søbunden og samtidig fiske de større rovfisk, så søen igen kunne genskabes og genetableres til tidligere tiders alsidige biodiversitet med en mangfoldighed af ferskvands-fisk i søen.

Idéen med at tilføre mere ilt til bundvandet lykkedes til fulde og i løbet af årene blev strategien tilpasset med nye trawl med mindre masker, som siden har ændret søen fra udelukkende at være et eldorado for større rovfisk, til istedet at være et sted hvor arterne nu står mere spredte og mange gange flere, til glæde og gavn for søens liv og for folkene omkring.

Løsningen var en skånsom og bæredygtig løsning med trawl, der på en anderledes effektiv og utraditionel måde har skabt endnu mere liv og god alsidighed i arterne samt en forbedret biodiversitet i de skånske søer nær Hörby.

 

Som det fremgår af billedet er der sket en voldsom udvikling i fiskeriet på søen, som stadig betegnes som forsøgsområde og som derfor omsætter de store og fortsatte fangster af ferskvandsfisk ikke til konsum, men males til minkfoder i stedet.

Det tilbagevendende gode fiskeri på Ringsjöen, var også det oprindelige mål for Bent Hansen fra Tejn Trawl & Net Aps, der nu med tilfredshed kan kigge tilbage på endnu en succes-historie, og føre denne til den i forvejen lange reference-liste over tilfredse kunder.

Lars Tornsberg
Lars Tornsberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bliv opdateret om Bæredygtigt Fiskeri

Du vil modtage opdateringer, nyheder og andre relevante opdateringer omkring bæredygtigt fiskeri